Podmínky používání mobilní aplikace Tasty

 1. Tyto podmínky upravují používání mobilní aplikace Tasty – the Food Scanner (dále jen „aplikace“), která je určena pro každého, kdo se zajímá o to, co konzumuje.
 2. Poskytovatelem této aplikace je společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21, PSČ 602 00, IČ 26277557, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 41160.
 3. Uživatelem této aplikace je každá osoba, která si aplikaci stáhla do svého mobilního zařízení. Aplikaci je možné stáhnout a používat v mobilních zařízeních s operačním systémem iOS nebo Android.
 4. Stažení aplikace do mobilního zařízení je podmíněno uhrazením jednorázového poplatku ve výši 50 Kč.
 5. Stažením aplikace do svého mobilního zařízení uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami používání.
 6. Prostřednictvím aplikace je možné prohlížet její obsah, získávat informace a údaje o složení potravin, o jejich nutričních hodnotách, alergenech, o obsažených potravinářských přidaných látkách (tzv. „éčkách“) a jejich škodlivosti, o zemi původu. Pomocí aplikace je možné naskenovat čárový kód konkrétní potraviny a ihned zjistit její složení. Dalšími funkcemi aplikace je prohlížení a filtrování potravin a výrobků podle druhu, vyhledávání konkrétní potraviny nebo výrobku podle názvu pomocí vyhledávače, srovnávání potravin s potravinami stejné kategorie a vytváření si nákupních seznamů. Uživatel si může v aplikaci založit uživatelský profil a získávat informace o potravinách podle vlastních nastavených kritérií. Uživatel má možnost potraviny hodnotit. Tyto funkce mohou být poskytovatelem průběžně měněny nebo nahrazeny jinými.
 7. Každá osoba používající aplikaci je povinna při používání obsahu aplikace dodržovat tyto podmínky používání a všeobecně závazné právní předpisy platné a účinné na území České republiky.
 8. Uživatel bere na vědomí, že aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Uživatel Aplikace není oprávněn aplikaci jakkoliv upravovat, měnit, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, dekompilovat nebo s ní manipulovat v rozporu s jejím účelem. Poskytovatel poskytuje uživateli aplikace nevýhradní licenci k Aplikaci, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k řádnému a obvyklému užívání aplikace. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě.
 9. Poskytovatel aplikace nenese odpovědnost za žádné škody způsobené používáním aplikace. Poskytovatel aplikace nenese odpovědnost za správnost údajů zobrazených v detailu produktu. Uživatel aplikace bere na vědomí a souhlasí s tím, že používá mobilní aplikaci bez jakýchkoli záruk a na svou vlastní odpovědnost.
 10. Stažením aplikace do svého mobilního zařízení poskytuje uživatel poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém uživatel zadá své osobní údaje do uživatelského profilu, a to během celé doby používání aplikace. Ochrana osobních údajů uživatele mobilní aplikace se řídí ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel prohlašuje, že osobní údaje poskytuje poskytovateli dobrovolně, pro účely správného fungování všech funkcí aplikace a na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla poskytovatele; odvolání souhlasu však může mít za následek znemožnění používání všech funkcí aplikace. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Poskytovatel mobilní aplikace je oprávněn kdykoliv změnit tyto podmínky používání aplikace, jakož i kdykoliv ukončit používání aplikace.
 12. Tyto podmínky používání mobilní aplikace jsou platné od 8.12.2015.